ต่อมสายเคเบิลโลหะเป็นต่อมของลวดและสายเคเบิล, ซึ่งเป็นสายเคเบิลที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิลและยังช่วยปกป้องสายเคเบิล, จึงไม่ได้หลบหนี. ต่อมสายเคเบิลจะอยู่ในประเภทที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าต่อมที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมการประมวลผลทั่วไปหรือจะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงของอุณหภูมิมากเกินไปหรือการระเบิด. เข้าไปในต่อมเกราะสายเคเบิลหรือชั้นเกราะฟรีและเป็นชนิดที่แตกต่างกันของต่อมจะต้องมีความหลากหลาย. GLAND ตัวเอง, สามารถทำจากโลหะ, เช่นทองแดงหรืออลูมิเนียม, หรือพลาสติก, วัสดุที่เป็นประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน.

http://www.power-wiring.com/contact-us/