เคเบิ้ลอุปกรณ์เสริมต่อมมีหลายชนิดของข้อกำหนด, ส่วนใหญ่สำหรับ products.It อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงชุดของอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการกำหนดค่าระบบสายเคเบิลจะประหยัดและเหมาะสำหรับการใช้งานของระบบเคเบิลหรือเครือข่าย.